Skip to content

Om oss

Bild2
  • Erfarenhet av praktisk ledning inom flera befattningar inom Försvarsmakten såsom utbildningsledare och bataljonschef.
  • Lärare i ledningsvetenskap vid Försvarshögskolan.
  • Lärare vid Nato-utbildningar i operativ ledning.
  • Stöd till utveckling av doktrin och ledningsmetoder till Försvarsmakten, EU Battlegroup och Polismyndigheten.
  • Publicerat och presenterat artiklar om bl.a. design, uppdragstaktik och ledning av cyberoperationer vid internationella konferenser.
Bild4