Skip to content

Tjänster

Vi utgår från era ledningsbehov och hjälper till att utveckla er ledningsförmåga.
Stöd, rådgivning, utvärdering och utbildning står på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Stöd, rådgivning och utvärdering

Utveckla ledningsförmåga:

  • Doktrin och policy för att skapa en gemensam grundsyn
  • Metoder för uppföljning, värdering, bedömanden, planering, påverkan, samverkan och kommunikation.
  • Organisation för att hantera hela tidsskalan.
  • Personliga färdigheter för ledning.
  • Teknik för ledning
  • Uppföljning och utvärdering av ledning vid övningar och verkliga kriser.

Utbildning                                                                   

Utbilda chefer och staber:

  • Ledarskap
  • Ledningsmetoder
  • Stabsarbetsmetoder
  • Ledningsorganisation
Bild5